Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen


Dit boek handelt over aansprakelijkheid en schadeverhaal bij vier rampzalige gebeurtenissen die in ons land hebben plaatsgevonden, namelijk de vliegramp in de Bijlmermeer, de Legionella-epidemie na de Westfriese Flora in Bovenkarspel, de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam.

De inhoud bestaat uit bijdragen van auteurs uit wetenschap en praktijk die ten aanzien van hun onderwerp een bijzondere deskundigheid kan worden toegedacht. In vier zogenaamde casebeschrijvingen wordt door advocaten die de slachtoffers van de betreffende ramp daadwerkelijk bijstaan of bij hebben gestaan, een schets gegeven van de feitelijke en juridische problemen bij het verhaal van de schade.

In de daaropvolgende bijdragen van rechtswetenschappers van verschillende universiteiten en van juristen van het Ministerie van Justitie, wordt specifiek op bepaalde facetten van deze problematiek ingegaan, zoals de organisatie van de rechtshulpverlening, de beperkingen van het collectief actierecht bij dit soort schadeclaims, de mogelijke aansprakelijkheid van de overheid, de tekortkomingen van de bestaande verzekeringen, de rol die is weggelegd voor al of niet mede door de overheid in het leven geroepen schadefondsen, etc. Ook wordt stilgestaan bij de situatie in België, waar de betreffende problematiek al geruime tijd geleden aanleiding is geweest voor wetgevend optreden door de centrale overheid.

Het geheel wordt voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk waarin een overzicht wordt gegeven van de inhoud, en aantal gemeenschappelijke kenmerken en problemen worden beschreven van de aansprakelijkheid en het schadeverhaal bij de vier beschreven rampen.

Bekijk inhoudsopgave


 52,50