De afscheiding van de Krim en het internationaal recht


De dag na het referendum over de afscheiding van Oekraïne riep de Hoge Nationale Raad van de Krim op 11 maart 2014 de onafhankelijkheid van de Krim uit en verzocht hij andere staten de Krim als een onafhankelijke staat te erkennen. De onafhankelijkheid was slechts een overgangsfase want de Krim zocht, in overeenstemming met de resultaten van het referendum, vervolgens aansluiting bij de Russische Federatie. Op 18 maart 2014 ondertekenden de leiders van de Krim en de Russische Federatie formeel een toetredingsakkoord. In deze opinie reflecteert de auteur over de vraag of een entiteit zoals de Krim eenzijdig haar onafhankelijkheid kan uitroepen, zich kan afscheiden van de moederstaat, en zich gebeurlijk bij een andere staat kan voegen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.M.J. Ryngaert

Verschijning: juni 2014

Archiefcode: AA20140438

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtVolkenrecht

Opinie Opiniërend artikel