Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 86

weigering koopkrachttegemoetkoming AOW-ers is discriminerend


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): P.E. Minderhoud

Archiefcode: RV20120086

18-09-2012 Rechtbank Haarlem (ECLI:NL:RBHAA:2012:BX9794) zaaknummer: AWB 11/4779, 11/4780

algemene discriminatie Ouderdomswet woonplaatsvereiste

Sociale zekerheid

Algemene ouderdomswet Art. 33bEuropees verdrag inzake sociale zekerheid Art. 11Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen Art. 14