Toont alle 2 resultaten

De autonome Awbmens?

L.J.A. Damen

Post thumbnail

Hoe staat het er voor met de autonomie van de modale burger in zijn verhouding tot het openbaar bestuur? Niet zo best. Een modale burger is in tal van situaties afhankelijk van overheidsinstanties. Daarbij wordt vaak ten onrechte uitgegaan van een zelfredzame, juridisch-bureaucratisch vaardige, autonome burger. Een realistischer burgerbeeld, een realistischer mensbeeld moet leiden tot een humane rechtsbetrekking tussen burger en bestuur, met een dienend bestuur en een dienende bestuursrechter. Pas dan kunnen alle burgers feitelijke bestuursrechtelijke autonomie bereiken.

Bijzonder nummer | Autonomie
Juli 2017
AA20170628

Het pgb onder de Wmo: afbraak of verbetering van de zorg?

J.A. Hofman, D.J. Verhey

De samenleving wil dat de kwaliteit van zorg verbeterd wordt, terwijl de politiek vele miljarden moet bezuinigen. Het kabinet-Rutte II heeft afgelopen zomer een conceptwetsvoorstel voor de zorg gepresenteerd, waarin onder andere wordt voorgesteld dat gemeenten grotere bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van de zorg. Eén verandering ziet op de toekenning van het persoonsgebonden budget (pgb). Rechthebbenden op zorg hebben thans de keus tussen zorg in natura of de uitkering van een pgb, maar onder de Wmo vervalt deze keuzemogelijkheid. Gemeenten kunnen alleen een pgb toekennen als zorg in natura voor de rechthebbende ontoereikend is. Kan de voorgestelde regeling van het pgb de doelstellingen van kwaliteitsverhoging en kostenverlaging met succes verenigen?

Opinie | Redactioneel
November 2013
AA20130805

Toont alle 2 resultaten