vrouwen

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

‘Bij veel studenten ontbreekt een academische begaafdheid’

Interview met prof.dr. C.I. Dessaur (Andreas Burnier)

R. de Bock, J.F.L. Roording

Catharina Irma Dessaur (1931) studeerde filosofie, eerst te Amsterdam, later te Leiden. Tijdens haar studie was zij werkzaam in het onderwijs en op het ministerie van CRM. Bij prof. mr. W.H. Nagel in Leiden, waar zij van 1968 tot 1972 wetenschappelijk medewerker was, promoveerde ze in 1971 op 'Foundations of Theory-Formation in Criminology'. Sinds 1971 was zij verbonden aan het Criminologisch Instituut van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, vanaf 1973 als hoogleraar. Op 1 juli 1988 heeft zij afscheid genomen van de KU, ter gelegenheid waarvan zij onlangs een rede hield. Zij was redactielid van Delikt en Delinkwent en schreef onder het pseudoniem Andreas Burnier vele romans en essays. In dit interview blikt ze terug op haar tijd als hoogleraar en haar tijd op de KU.Daarnaast bespreekt ze haar visie op de taak van de criminologie, de doodstraf en euthanasie. Ook de rol van vrouwen in de criminaliteit en de positie van vrouwen in de wetenschap komt aan de orde.

Verdieping | Interview
november 1988
AA19880746

Diversiteit binnen de top van ondernemingen: beschermenswaardige of ondervertegenwoordigde partijen?

J.G.C.M. Galle

Post thumbnail Vrouwen zijn geen beschermenswaardige partijen binnen de top van ondernemingen, maar wel een ondervertegenwoordigde partij. Streefcijfers boden geen soelaas en een wettelijk quotum is in de maak. Ook maatwerk in diversiteitsbeleid vanuit de markt kan uitkomst bieden. Alhoewel veel discussie bestaat over de te nemen maatregelen, lijkt het creëren van bewustwording en overtuiging tot verandering niet meer nodig. Het is nu een kwestie van het zoeken naar en vooral bewandelen van de route om deze ondervertegenwoordiging te beslechten.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
mei 2020
AA20200495

Het gelijkheidsbeginsel buiten spel gezet?

A. van Veen, R. de Winter

Eind 1995 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak-Bosman. Hoewel de praktijk van het maken van onderscheid tussen deelnemers van sporten aan de kaak werd gesteld vallen verschillende groepen van sporters nog buiten het bereik van het Bosman-arrest. In dit artikel zal het gelijkheids¬beginsel worden gebruikt als toetssteen voor bestaande regelingen en praktijken in de sport, die het maken van onderscheid meebrengen.

Overig | Rode draad | Sport en recht
juni 1996
AA19960415

maart 1995

Katern 54: Penitentiair recht

M.M. Boone

Over dames en heren in de sport

S.E. Bartels

In deze reactie gaat Bartels in op een eerder artikel in Ars Aequi over het gelijkheidsbeginsel in de sport. Het gaat dan met name over het verschil tussen mannen en vrouwen.

Opinie | Reactie/nawoord | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960621

Over hordenlopen, profeten en toekomstmuziek

Verslag van symposium 'Recht in evenwicht. De integratie van vrouw en recht in het juridisch onderwijs'

P. van der Grinten, L. Hora Adema

Artikel over een symposium waarbij het onderwerp is of een vak onder de titel 'vrouw en recht' in de rechtenopleiding geïntegreerd moet worden.

Perspectief | Perspectiefartikel
april 1993
AA19930250

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 6

huiselijk geweld, vrouwen en bepaalde sociale groep

Noot: K. Bem

23-11-2003 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 20055627/1

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 13

tegemoetkoming bewijslast en plausibiliteit toekomstverwachtingen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 99

SGP-zaak en een ieder verbindende verdragsbepalingen

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 13

Afghaanse vrouwen met westerse levensstijl

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 60

toetsingskader herhaalde asielaanvraag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 11

Bescherming zoeken bij huiselijk geweld

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond