Resultaat 13–16 van de 16 resultaten wordt getoond

Procederen tegen een dood lichaam

E.J.M.F.C Broers

In dit artikel wordt aan de hand van de vroegere strafbaarstelling van zelfmoord en daarbij op te leggen straf beschreven hoe het strafrecht zich ontwikkeld heeft tot een 'schuld strafrecht'. In het artikel komt de rechtspleging van de 17de eeuw aan bod en ook de wijze van straffen.

Opinie | Amuse
oktober 2008
AA20080690

Redelijke wetsuitleg en strafrechtelijke aansprakelijkheid

M.J. Borgers

Hoge Raad 16 juni 2007, nr. 00825/06 E, ECLI:NL:HR:2007:BA0426, LJN: BA0426, NJ 2007, 347 De hier besproken uitspraak van de Hoge Raad heeft betrekking op een vervolging wegens overtreding van artikel 12 lid 1 Natuurbeschermingswet(oud). Deze bepaling luidt als volgt: ‘Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde voorwaarden handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument of die een beschermd natuurmonument ontsieren.’ Het gaat daarbij om een vraagstuk van uitlegging van een delictsomschrijving.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2008
AA20080229

Seksueel binnendringen met de tong

Th.A. de Roos

Hoge Raad (strafkamer) 21 april 1998, nr. 107006, ECLI:NL:HR:1998:ZD1026 De wetgever heeft geen beperking willen aanbrengen in de wijze waarop het lichaam wordt binnengedrongen in de zin van artikel 242 Sr (verkrachting). Deze opvatting strookt met de ratio van die bepaling: bescherming van de (seksuele) integriteit van het lichaam. Verhouding tussen art. 242 Sr. en art. 246 Sr. Annotator stelt dat een tongzoen even kwetsend kan zijn als gedwongen geslachtsgemeenschap, al is het aannemelijk dat dat in de praktijk slechts (zeer) zelden het geval zal zijn. Wanneer de wetgever tussen twee verwante delicten een verschil in strafbedreiging van maar liefst vier jaren aanbrengt zou de reden daarvoor toch wel boven elke discussie verheven moeten zijn. Dat blijkt allerminst het geval.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1998
AA19980900

Verboden verstrekking?

Beantwoording rechtsvraag (303) straf(proces)recht

E. Gritter

In dit artikel wordt een antwoord gegeven op Rechtsvraag 303 inzake een strafrechtelijke onderwerp.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 2003
AA20030075

Resultaat 13–16 van de 16 resultaten wordt getoond