Look who’s (s)talking


Redactioneel artikel waarin wordt ingegaan op de juridische leemte die heerst rondom het probleem van het al dan niet strafbaar stellen van stalking. De minister heeft een verzoek daartoe afgewezen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Bockwinkel, M. Scheffers

Verschijning: december 1997

Archiefcode: AA19970843

geweldsdelict hinderlijk volgen stalking strafbaarheid

Strafrecht en criminologie

Opinie Redactioneel