Toont alle 6 resultaten

Cur Homo Deus? Enige overwegingen omtrent het recht op leven

T.J.M. Mertens

Post thumbnail Bestaat er slechts een gradueel verschil tussen het recht op leven en de andere, aan de mens als mens toekomende rechten of is het recht op leven van een andere orde? En verder: wat impliceert dat recht en wie gaat er eigenlijk over? Deze vragen komen hier aan de orde zonder ze te antwoorden. Wie weet immers wat dat is: leven?

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2021
AA20210907

De onbevoegde officier van justitie (De Staat & Van Hilten-M.)

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 11 oktober 1991, nr. 14302, ECLI:NL:HR:1991:ZC0360, RvdW 1991, 218, AB 1992, 62, nt. FHvdB (De Staat & Van Hilten/M.) Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot over de aansprakelijkheid van de Staat voor het onrechtmatig handelen van een officier van justitie én diens persoonlijke aansprakelijkheid. De rechtbank overwoog, dat nu de officier van justitie een beperking heeft bevolen die het vrij verkeer tussen verdachte en raadsman belemmert, welke beperking alleen door de R-C bevolen kan worden, de officier van justitie naast de Staat persoonlijk aansprakelijk is. De Hoge Raad oordeelt dat het handelen van de officier van justitie als een onrechtmatige daad van de Staat heeft te gelden en daarmee laat zij het oordeel van de rechtbank in stand. Wat betreft het oordeel van de rechtbank dat de officier van justitie persoonlijk aansprakelijk is voor het overschrijden van diens bevoegdheden, laat de Hoge Raad het oordeel van de rechtbank niet in stand. De Hoge Raad overweegt dat voor persoonlijke aansprakelijkheid van een officier van justitie slechts plaats ia als de officier een persoonlijk verwijt van het onrechtmatig handelen kan worden gemaakt. In het onderhavige geval is dat volgens de Hoge Raad niet het geval nu de stand van de literatuur en jurisprudentie ten aanzien van de overschreden bevoegdheid niet duidelijk is uitgekristalliseerd. In de noot wordt dieper ingegaan op de civielrechtelijke aspecten van de uitspraak zoals de aansprakelijkheid voor fouten van werknemers.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1992
AA19920792

Het Vaticaan

E.C. Coppens

In de eerste roman van de Italiaanse auteurs Monaldi en Sorti (Imprimatur) is Rome onder de grond n groot labyrint van gangen en krochten. Deze metafoor bekruipt soms wie tracht een goed beeld te krijgen van de interne verhoudingen aan het pauselijk hof en van de regels die er heersen. Toch moet het met enige inspanning mogelijk zijn een juister beeld te krijgen van de werking van het Vaticaan. Een poging tot verduidelijking.

Overig | Rode draad | Over de grens
april 2007
AA20070302

Regering, staat en soevereiniteit

D.J.W. Jongsma, E.A.G. van Schagen

Redactioneel opiniërend artikel waarin bepleit wordt dat er ter beschrijving van een staat naast de vereisten van een territoir, bevolking en gezag over beiden genoemde ook een normatieve maatstaf moet gelden. Aan de hand van het drama in Darfur wordt dit verder ingekleurd.

Opinie | Redactioneel
februari 2008
AA20080093

Strafbelasting de Successiewet uit

R.J.B. Schutgens

In dit artikel pleit Roel Schutges voor afschaffing van de verschillende tarieven in de Successiewet bij erflatingen. Schutgens noemt het een strafbelastig en is volgens hem in strijd met het eigendomsrecht, de testeervrijheid en niet meer van deze tijd.

Opinie | Opiniërend artikel
april 2008
AA20080255

Wiens soevereiniteit pakt de EU dan af?

Europa als een confederale unie van soevereine lid-volkeren

A. Cuyvers

Post thumbnail Bent u voor de EU of voor het behoud van uw eigen soevereine en democratische staat? Dit is het valse dilemma dat de huidige discussie over de EU structureert en domineert. Deze bijdrage laat zien waarom de EU, nationale soevereiniteit en democratie niet onverenigbaar zijn. Zij kunnen juist verenigd en versterkt worden in een modern confederaal bestel.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2014
AA20140676

Toont alle 6 resultaten