Toont alle 3 resultaten

Het bereik van zelfintoxicatie: allesbehalve een vrijbrief

F.A.M.M. Koenraadt, J.M.L. van Mulbregt

Post thumbnail In gesprek met de onderzoekend forensisch psycholoog of psychiater geven verdachten nogal eens te kennen dat zij onder invloed van drank of drugs waren ten tijde van het delict. Zij willen daarmee veelal hun verantwoordelijkheid voor het begaan van het delict minimaliseren. In de strafrechtspleging en de forensische gedragskunde wordt daar volstrekt anders mee omgegaan. Welke kwesties bij die gedragskundige en juridische afweging inzake het middelengebruik zoal een rol spelen, laat dit artikel zien.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2013
AA20130750

Twee concepten van psychische stoornis, twee maatstaven voor het bewijs ervan en twee ongelukkige wetswijzigingen

J. Bijlsma

Voor de vaststelling van ontoerekenbaarheid geldt een ander concept van psychische stoornis dan vereist is voor de oplegging van tbs. Voor het bewijs van beide stoornisconcepten zouden bovendien verschillende bewijsmaatstaven moeten gelden. Twee recente wetswijzigingen verwarren beide stoornisconcepten en bewijsmaatstaven.

Rode draad | Recht & Geest
september 2021
AA20210859

Verslaving: van Bopz naar Vggz

C. Reijntjes-Wendenburg

Post thumbnail

Verslaving aan alcohol en drugs is van oudsher moeilijk onder het toepassingsbereik van de wet Bopz te brengen. Door erkenning van verslaving als psychische stoornis onder DSM-5 is dat niet anders geworden. Recent is de wet Vggz aangenomen, die de wet Bopz zal vervangen. Daarmee komt opnieuw de vraag aan de orde of, en zo ja, onder welke voorwaarden een verslaving tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan leiden. In dit artikel wordt op de knelpunten ingegaan en bezien of de wet Vggz aanleiding zal geven om de huidige rechtspraak aan te passen. 
 

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2018
AA20180370

Toont alle 3 resultaten