Toont alle 4 resultaten

De beschermenswaardigheid van online platformen anno 2000 en 2020: (n)iets nieuws onder de zon?

C.A.N.M.Y. Cauffman

Post thumbnail Online platformen presenteren zich veelal als hostingdienst­verleners en menen dan ook aanspraak te kunnen maken op de voor deze dienstverleners geldende aansprakelijkheidsvrijstelling. Maar vallen zij wel binnen het toepassingsgebied van deze vrijstelling en verdienen zij die bescherming wel? Deze vragen worden nader onderzocht in deze bijdrage. Vervolgens wordt nagegaan of van de op komst zijnde Digital Services Act een nieuwe en passende regeling van de aansprakelijkheid van online platformen kan worden verwacht en worden enkele ideeën aangereikt voor zo een regeling.

Rode draad | Beschermenswaardige partijen
december 2020
AA20201182

Een taxonomie voor smart contracts

J. Verstappen

Deze bijdrage doet een voorstel tot een taxonomie ten aanzien van smart contracts. De taxonomie die hier uiteengezet wordt is gebaseerd op de technische achtergrond van deze nieuwe concepten, de wijze waarop ze toegepast worden en de wisselwerking die ze aangaan met het relevante verbintenisrechtelijke kader. In het licht hiervan betoog ik dat er vier verschillen typen smart contracts onderscheiden zouden moeten worden.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2024
AA20240072

The future is meow

Een verkenning van vermogensrechtelijke en auteursrechtelijke kwalificaties van non-fungible crypto-tokens

J. Verstappen

Post thumbnail Deze bijdrage bekijkt non-fungible tokens als doorontwikkeling van blockchaintechnologie. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre, en op welke manier, deze nieuwsoortige objecten binnen de sferen van het vermogensrecht en het auteursrecht vallen. In deze bijdrage wordt de technologie uiteengezet om vervolgens te bekijken welke vermogensrechtelijke en auteursrechtelijke kwalificaties voor NFT’s in aanmerking komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20210977

Toont alle 4 resultaten