Toont alle 12 resultaten

Paspoorten, rijbewijzen en res publicae

J.E. Jansen

De Nederlandse Staat is eigenaar van de door hem uitgegeven paspoorten en rijbewijzen. Het is de vraag wat de goederenrechtelijke gevolgen zijn van deze wettelijke bepalingen. Voor het antwoord zoekt Jelle Jansen in het Romeinse recht.

Opinie | Column
november 2013
AA20130833

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 32

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 93

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 74

paspoort en sticker arbeidsmarktaantekening

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 33

annuleren verblijfsaantekeningen in paspoort versus inname paspoort

Noot: W.L.M. Fleuren

30-11-2005 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2004/278

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 94

familielid burger van de Unie; paspoortvereiste; inmenging gezinsleven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 41

besluit 1/80 EEG-Turkije: paspoortvereiste geen grond weigering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 53

mvv-vereiste, hardheidsclausule en gezinsleven

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 7

artikel 31 Vluchtelingenverdrag

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2011 nr. 33

Aladzhov: uitreis Unieburger - openbare orde

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 30

toegangsweigering Nederland; intrekking Britse nationaliteit; VK- fraude

Rechtsvraag (247) nationaliteitsrecht

Neêrlands bloed?

G.R. de Groot

Rechtsvraag op het gebied van het nationaliteitsrecht waarbij de nationaliteit van iemand dient te worden vastgesteld.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1995
AA19950909

Toont alle 12 resultaten