Toont alle 2 resultaten

AI, kunst & auteursrecht: geen voor de hand liggende combinatie

M.R. de Zwaan

Post thumbnail Kunstmatige intelligentie (AI) wordt veelvuldig in verband gebracht met een bedreiging van de kunst, zowel door het gebruik van kunstwerken als trainingsdata, als door de geautomatiseerde output met werken die met kunstwerken zouden concurreren. Maar zijn deze zorgen terecht? In dit artikel over AI, kunst en auteursrecht worden de begrippen kunst en werk besproken in relatie tot AI en tot het auteursrecht. De moeizame kwalificatie en hanteerbaarheid van het kunstbegrip in het auteursrecht en in het bijzonder de bezwaarlijke kwalificatie van niet aan een menselijke maker te relateren AI-voortbrengselen als kunstwerk en als auteursrechtelijk beschermd werk komen naar voren. Naast de aandacht voor de beschermenswaardigheid van AI-creaties wordt ook de mogelijke inbreuk op het auteursrecht door de invoer van trainingsdata en door het genereren van AI-kunst besproken.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230568

Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?

Th.C.J.A. van Engelen

Post thumbnail De ‘uitvinding’ van het grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden. Met de introductie in 1998 van de ‘spin-in-het-web’-leer, schroefde het Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens met arresten waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn. Recente arresten van het Hof van Justitie in een reeks van zaken lijken de deur voor ‘cross-border injunctions’ weer open te zetten. Alle reden om aan de hand van de recentere jurisprudentie de mogelijkheden tot grensoverschrijdend optreden in kaart te brengen. 

Verdieping | Verdiepend artikel
april 2013
AA20130271

Toont alle 2 resultaten