overdracht ter zekerheid

Toont alle 3 resultaten

ABN Amro NV-Ontvanger

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 14 mei 1993, nr. 14978, ECLI:NL:HR:1993:ZC0960, NJ 1993, 658, nt. WMK (ABN Amro NV/Ontvanger) Arrest en noot waarin de noodzaak voor een onderscheid tussen roerende en onroerende zaken weer eens duidelijk wordt. De casus, die nog speelt onder het oude recht, gaat om het verschil van inzicht tussen de bank en de fiscus over het al dan niet roerend zijn van onderdelen van een fabriek die tot zekerheid zijn overgedragen aan de bank. Dit alles moet gezien worden in het licht van het bodembeslag dat de fiscus ingevolge de Invorderingswet 1990 kan leggen. In de noot gaat prof. mr. S.C.J.J. Kortmann in op de regeling van hulpzaken in het nieuwe recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1994
AA19940104

Factoring

J. Beuving

De invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek — in het bijzonder artikel 3:84 lid 3 BW — op 1 januari 1992 heeft tot grote onduidelijkheid en onzekerheid op het gebied van factoring geleid. Veiligheidshalve — en schoorvoetend — hebben de Nederlandse factoringmaatschappijen in januari 1992 hun standaardcontracten ingrijpend gewijzigd. Zij hanteren niet langer cessie van vorderingen als uitgangspunt, maar zijn in plaats daarvan gaan werken met verpanding van vorderingen. Als rode draad door dit proefschrift loopt de vraag of het gebruik van de verpandingsfiguur bij factoring wel wenselijk en/of noodzakelijk is.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juli 1996
AA19960518

Sogelease

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 19 mei 1995, nr. 15.806, ECLI:NL:HR:1995:ZC1735, RvdW 1995, 116C Belangrijk arrest van de Hoge Raad met bijbehorende noot. In het arrest wordt het in 1992 geïntroduceerde fiducia-verbod door de Hoge Raad enigszins gerelativeerd waar het een sale-and-lease-back-constructie betreft. In de noot wordt uitgebreid ingegaan op de problematiek rondom het fiducia-verbod. Ook wordt er een uitvoerige beschrijving gegeven van de verschillende vormen van leasing wat het, redelijk ingewikkelde arrest, verder verduidelijkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1995
AA19950872

Toont alle 3 resultaten