openbaarheid van bestuur

Toont alle 8 resultaten

Draagt de wet openbaarheid van bestuur bij aan de democratische rechtsstaat?

L.J.A. Damen

Kan de Wet openbaarheid van bestuur bijdragen aan een goede en democratische bestuursvoering? Kan openbaarheid van bestuur bijdragen aan een beter functionerende democratische rechtsstaat?

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland
juli 2004
AA20040526

maart 1989

Katern 30: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

december 1999

Katern 73: Bestuurs(proces)recht

H.B. Winter

Openbaarheid van bestuur (Digitaal boek)

J.A. Hofman, J.A. van Schagen

Post thumbnail Een aantal aspecten van openbaarheid van bestuur in onderling verband geplaatst: openbaarheid van besluiten van algemene strekking, openbaarheid van vergadering en openbaarheid van informatie.

9789069164717 - 25-04-2003

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 14

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 4

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 71

Wob-verzoek en belangenafweging

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 100

Wob-verzoek om informatie versnipperd in meerdere documenten

Toont alle 8 resultaten