Toont alle 6 resultaten

Een economisch-juridische benadering van reclame

D.Y.M. Biemans, R.W. Holzhauer

Bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' waarbij wordt ingegaan op de economische en psychologische aspecten van reclame en de verhouding met het juridische kader daarbij. Vragen als 'Is reclame per definitie misleidend, nu zij afkomstig is van een direct belanghebbende?' komen onder andere aan de orde.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
november 1993
AA19930786

december 1995

Katern 57: Consumentenrecht

E.H. Hondius

Meer kans in de staatsloterij?

W.H. van Boom, C.M.D.S. Pavillon

Hoge Raad 30 januari 2015, nr. 13/04238, ECLI:NL:HR:2015:178 (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij/Stichting Loterijverlies.nl)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 2015
AA20150784

Rechtsvinding in zedenzaken: is stealthing verkrachting?

H.A.W. Koch

Post thumbnail Op 14 maart 2023 kwamen de eerste gevallen van stealthing voor de strafrechter. De rechtbank Rotterdam oordeelde in die zaken dat er geen sprake was van verkrachting. In deze bijdrage onderzoek ik de mogelijke kwalificatie van stealthing als verkrachting naar huidig recht en met het oog op de aankomende Wet seksuele misdrijven. In tegenstelling tot de rechtbank kom ik tot de conclusie dat er argumenten zijn om stealthing wel als verkrachting aan te merken.

Verdieping | Studentartikel
november 2023
AA20230825

Speculeren over grondspeculatie

Over hebberigheid, misleiding, Belehrung en een mediacircus

J.W.A. Rheinfeld

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op het fenomeen ‘grondspeculatie’, waarbij handelaren landbouwgronden opkopen voor een bedrag net boven de agrarische waarde en deze in kleine percelen verdelen om ze vervolgens tegen veel hogere prijzen te verkopen aan particuliere beleggers. Deze praktijk kenmerkt zich onder meer door hebzucht (aan de zijde van de kopers) en misleiding (aan de zijde van de verkopers). Potentiële kopers worden benaderd door bemiddelaars en onder druk gezet met de belofte van lucratieve ontwikkelingen op de door hen te verwerven perceeltjes. De AFM lijkt machteloos tegen deze speculatie, omdat grondhandelaren zich door hun handelwijze onttrekken aan de geldende vergunningsplichten. De rol van de notaris binnen deze speculatieve transacties wordt in deze bijdrage nader onderzocht, met daarbij bijzondere aandacht voor hun wettelijke zorg- en informatieplicht. De tot nu toe gewezen jurisprudentie op dit terrein wijst enerzijds uit dat notarissen aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij hun informatieplicht niet naleven, maar anderzijds is hier ook een duidelijke rode draad ten gunste van de notaris te ontwaren. Ook de (recente) aandacht in de media en de politiek, waarbij notarissen vaak het (onterechte) mikpunt zijn, komt aan bod. Ten slotte worden suggesties gedaan voor mogelijke maatregelen ter bestrijding van grondspeculatie.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2023
AA20230930

Wordt Europa een paradijs voor de Amerikaanse adverteerder?

M.S. Don

In het nieuwe millennium moet de Richtlijn Vergelijkende Reclame de verschillende Europese regelingen op dit gebied gelijk trekken. Dit heeft consequenties voor Amerikaanse adverteerders, die tot nog toe voor veel landen verschillende reclamecampagnes moesten maken. Dit was vaak een (financieel) onmogelijke opgave, waardoor ze zich conformeerden aan het strengste regime, met als gevolg dat het een wel zeer gematigde versie van de oorspronkelijke vergelijkende reclame het Europese publiek bereikte. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen die de richtlijn met zich meebrengt voor de situatie in Nederland. De nadruk zal hierbij liggen op wat hierdoor voor de Amerikaanse adverteerder, die zich op de Europese markt begeeft, verandert.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1999
AA19990708

Toont alle 6 resultaten