misbruik machtspositie

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond

december 2000

Katern 77: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 2004

Katern 91: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

september 2004

Katern 92: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

december 2004

Katern 93: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

Technologie-ondernemingen in het mededingingsrecht

Ingrijpen of niet ingrijpen door een toezichthouder, is dat de vraag?

R.M. Elemans, A. Gerbrandy

Post thumbnail

Kenmerk van technologiemarkten is de aanwezigheid van dominante ondernemingen, zoals Google en Facebook. Het mededingingsrecht stelt toezichthouders voor de lastige vraag of zij wel of niet moeten ingrijpen. De dominante onderneming kan de concurrentie immers beperken, maar tegelijkertijd kan door snelle ontwikkelingen de dominante positie morgen zijn ingehaald door een innovatievere concurrent.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2016
AA20160009

Tournier-SACEM-arrest

H. Cohen Jehoram

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 13 juli 1989, ECLI:EU:C:1989:319, zaak 395/87, Informatierecht,'AMI 15, 1991/7 (Special auteursrechtenbureaus), 141. (Tournier/SACEM) Arrest van het HvJ EG over de tariefstelling van auteursrechtenbureaus in Europees mededingingsperspectief. De bureaus die op het nationale grondgebied de auteursrechten beheren hebben zich Europees verenigd in de vorm van wederkerigheidscontracten waardoor nagenoeg alle artiesten op het grondgebied van een lidstaat kunnen worden aangeboden. In het geding is of er door de samenwerking geen misbruik van machtspositie bestaat. In de noot wordt hier dieper op ingegaan net als op de regels, in Nederland, die gelden voor auteursrechtenbureaus.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1992
AA19920364

Resultaat 13–18 van de 18 resultaten wordt getoond