kroongetuige

Toont alle 10 resultaten

De doodgeschoten kroongetuige

Y. Buruma

Hoge Raad 30 juni 1998, nr. 107.189, ECLI:NL:HR:1998:ZD1191, NJ 1998, 799 met nt. Sch Onderstaand artikel behandeld het fenomeen van de kroongetuige. - Kroongetuige: Taak wetgever; - Bijzondere motiveringsplicht; - Volledige immuniteit als beloning; - Betrouwbaarheid en onmogelijkheid een dode getuige door een rechter te laten horen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1999
AA19990056

De veiligheid van strafrechtadvocaten

A.A. Franken

Op 18 september 2019 werd strafrechtadvocaat Derk Wiersum vermoord. Stijn Franken schrijft over de – niet altijd even genuanceerde – reacties op deze vreselijke gebeurtenis en de impact ervan op de (straf)rechtspleging.


Advertorial

Pak de regie. Word Officier van Justitie.

Van winkeldiefstal tot moord. Van belastingontduiking tot terrorisme. Als Officier van Justitie heb je de regie over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Je bent vanaf de eerste melding bij de zaak betrokken en heb je de regie over het opsporingsonderzoek, de dossiervorming, de afdoeningsbeslissing, het contact met de slachtoffers tot aan de inhoudelijke behandeling op zitting. Samen met onze ketenpartners bepaal je de strategie en neem je beslissingen die ertoe doen in het leven van anderen. Daarbij navigeer je op je gevoel voor rechtvaardigheid en je morele kompas. We vroegen enkele officieren wat voor dilemma’s je in je dagelijkse werk zoal tegenkomt, welke afwegingen je maakt en welke koers je daarmee uitzet. Wat doe je als je een ambtsmelding van het AIVD krijgt over een op handen zijnde terreuraanslag? Wat als een verdachte van bedreiging met vuurwapen plotseling spijt krijgt? En hoe ga je om met een groepje jongeren dat in gevecht raakt met twee, kennelijk homoseksuele, mannen en een daarvan ernstig mishandelt? Lees de verhalen en bepaal of jij een van onze nieuwe officieren wilt worden. We nodigen je van harte uit om te solliciteren! Naar de verhalen: Niet afwachten maar ingrijpen Niet zitten maar zwoegen Geen spreekrecht maar mediation

Perspectief | Perspectiefartikel
april 2020
AA20200420

Fred Teeven

M. Neekilappillai, M. Samadi

Post thumbnail Ars Aequi sprak met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven. Hij vervult die functie sinds 2010. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer, eerst namens Leefbaar Nederland en later namens de VVD. Ook is hij jarenlang werkzaam geweest als officier van justitie en medewerker van de FIOD. Wij stelden hem vragen over zijn studie, carrière, en een bijzondere juridische ervaring.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
maart 2014
AA20140168

september 1996

Katern 60: Strafrecht

C.H. Brants, B. Swier

september 1998

Katern 68: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

juni 1999

Katern 71: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Lessons from Italy for a more effective use of crown witnesses in the Netherlands

G. Cavagnoli, L.J.J. Peters

Post thumbnail In recent years, crown witness deals have become one of the most debated topics in Dutch criminal procedural law. The Minister of Justice and Safety is turning to Italy as an inspiration to improve Dutch law. What lessons can be learned from this country? How can the success of the Italian legislation on collaborators with justice be explained, and what can be taken from it for the Netherlands? This contribution provides comparative insights, and extracts some important lessons.

Bijzonder nummer | Reizen naar Recht
juli 2024
AA20240704

Over kroongetuigen, criminele burgerinfiltranten en Mr. Big

Het blijvende belang van waarborgen in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

M. Lochs

Bij de bestrijding van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit worden middelen ingezet die potentieel problematisch zijn uit oogpunt van betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing. In dit artikel passeren enkele de revue en wordt betoogd dat transparantie en toetsbaarheid bij de inzet van dergelijke methoden van het grootste belang is. Recente ontwikkelingen geven aanleiding om de wettelijke regelingen op dit punt te verbeteren.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2021
AA20210465

Rechterlijke toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst bij een kroongetuigendeal: de rechter-commissaris als waakhond

Z.L. Moezel

Post thumbnail De kroongetuige is niet meer weg te denken uit het Nederlandse strafproces. Het instrument kan echter problemen veroorzaken voor de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing. In dit artikel wordt verkend of toetsing van de getuigenbeschermingsovereenkomst door de rechter-commissaris in het geval van een kroongetuigendeal kan leiden tot een betere waarborging van de betrouwbaarheid en integriteit van de opsporing.

Verdieping | Studentartikel
februari 2023
AA20230089

Toezeggingen aan getuigen in strafzaken of toch deals met criminelen

Nieuwe wetgeving

I.M. Abels

Een uiteenzetting van de nieuwe wet waarin het mogelijk gemaakt wordt dat het OM toezeggingen doet aan getuigen die belangrijke informatie kunnen verschaffen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2005
AA20050861

Toont alle 10 resultaten