Krijgsmacht

Toont alle 5 resultaten

Constitutionele begrenzing van Europese defensiesamenwerking: over soevereiniteit, gezag en bevel

N.A. Meershoek

Post thumbnail De Nederlandse krijgsmacht werkt in toenemende mate samen met Europese (en niet-Europese) bondgenoten. Zo is recentelijk de laatste Nederlandse brigade die nog zelfstandig opereerde ondergebracht in een divisie van de Duitse landmacht. Volgens artikel 97 lid 2 van de Grondwet ligt het oppergezag over de krijgsmacht echter uitsluitend bij de Nederlandse regering. Ook binnen het internationale recht is militaire zelfbeschikking een belangrijke component van de staatssoevereiniteit. Dit artikel bespreekt in die context de constitutionele grenzen van Europese defensiesamenwerking en reflecteert op de (on)wenselijkheid van een supranationale defensiebevoegdheid voor de Europese Unie.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2023
AA20230857

Herziening van het militaire straf- en tuchtrecht en van de militaire strafrechtspraak

J.J.E. Schutte

In dit artikel wordt ingegaan op de wijzigingen in 1991 in het militaire tuchtrecht en het militaire strafprocesrecht. Eerst worden de wijzigingen in het materiële recht besproken. Daarna komt de nieuwe wetgeving op het formele gebied aan de orde en tenslotte wordt ingegaan op de rechterlijke organisatie.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
maart 1991
AA19910237

december 2000

Katern 77: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

juni 2003

Katern 87: Staatsrecht

R. de Lange

Of de krijgsmacht doet wat de Grondwet vraagt blijft een politieke inschatting

Th.B.F.M. Brinkel

Post thumbnail

Voldoet de krijgsmacht nog wel aan haar grondwettelijke taken? Na jarenlange bezuinigingen op de Defensiebegroting vroegen velen zich af of de krijgsmacht niet tekortschoot. Dit artikel onderzoekt wat de Grondwet zegt over de krijgsmacht en of daar iets uit af te leiden valt over omvang en samenstelling. De conclusie luidt dat de beantwoording van de vraag een politieke en niet een juridische aangelegenheid is.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2015
AA20150027

Toont alle 5 resultaten