Showing all 4 results

December 1991

Katern 41: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

Juni 2002

Katern 83: Personen- familie- en jeugdrecht

E.J. Nicolai

Naar een kinderombudsman

S. Meuwese

Een ombudsman voor kinderen? Hebben die Nederlandse kinderen nu nooit genoeg? Er is al een jeugdjournaal. Een kindertelefoon. Iedere school in het voortgezet onderwijs moet een leerlingenstatuut hebben, iedere jeugdgevangenis zijn commissie van toezicht. Op VWS zit een staatssecretaris die het jeugdbeleid zegt te coördineren. De jeugdpolitie komt weer terug. En dan zijn er nog de kinderrechter, de raad voor de kinderbescherming, bureau jeugdzorg, de kinderrechtswinkel en hetKinderrechtencollectief. En ook nog de Afdeling Jeugdbescherming van de Raad voor Strafrechtstoepassingen Jeugdbescherming. Jammer, het project Lokaal Jeugdbeleid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is net opgeheven, maar veel gemeenten gaan door hun eigen jeugdbeleid te maken. En Defence for Children International heeft net zijn nieuwe bijzonder hoogleraar kin-derrechten aan de VU, in Genève zetelt het VN-Comité voor de Rechten van het Kind en we heb-bennet de VN-Kindertop in New York gehad. En nu ook nog een kinderombudsman voor kinderen in Nederland?

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2003
AA20030282

UCERF 13 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

M. Jonker, F. de Kievit

Dertiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789492766663 - 18-4-2019

Showing all 4 results