Rechtsbronnen en rechtssysteem (Digitaal boek)


Een allereerste verkenning van het recht in Nederland.
De auteur wil met deze uitgave in de Ars Aequi Encyclopedie van de Rechtswetenschapreeks enkele handvatten aanreiken voor het in kaart brengen van het Nederlandse recht. Allereerst worden de formele rechtsbronnen behandeld. Aan de hand van hun ontstaansbron kunnen geldende rechtsregels worden geïndentificeerd nog zonder van hun inhoud te hoeven kennisnemen.

Wil men vervolgens de inhoud van het recht leren kennen, dan heeft men criteria nodig op grond waarvan die rechtsregels zich laten ordenen. Op deze wijze verkrijgt men zicht op het recht als systeem.

In de tekst wordt ingegaan op de betekenis van rechtsbeginselen voor het rechtssysteem. Vervolgens geeft de auteur van hieruit een korte schets van enkele traditionele verdelingen naar de aard van rechtsregels en naar rechtsgebieden. Tenslotte wordt ingegaan op de werking van rechtsregels en kan men kennis nemen van enkele juridische basisnotities zoals rechtsfeit en rechtsgevolg.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): E. Poortinga

3e druk 2001

Verschijningsdatum: 01-08-2001

ISBN: 9789069164137

Pagina's: 80

inleiding metajuridica rechtssysteem

Algemeen juridisch Metajuridica InleidingRechtstheorie

Alle uitgaven Digitale uitgaven Encyclopedie van de rechtswetenschap

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.