Toont alle 9 resultaten

De opkomst van de transparante burger

Over de identificatieplicht in N ederland en om ringende landen

G. Cebe, B.M.J. van Klink, N. Zeegers

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of een verband bestaat tussen de aanslagen op de Twin Towers en de steeds verdergaande indentificatieplicht in verschillende Nederland, Duitsland, Engeland en Belgi.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 2007
AA20070600

Gezwicht voor de identificatieplicht?

E. Baars

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de beperkte identificatieplicht ter voorkoming van illegale vreemdelingen en asielverzoeken. De redacteur betoogt dat met de uitwerking van de regeling in materiële zin een algemene identificatieplicht ontstaat en dat de rechtsbescherming daartegen de wensen overlaat.

Opinie | Redactioneel
mei 1992
AA19920238

juni 1988

Katern 27: Strafrecht

N. Jörg

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 64

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 82

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 64

controle WID houding vreemdeling WAV

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 51

boete op grond van artikelen 2 en 15 van de Wav

Tussen kunst en criminaliteit: de Nederlandse anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving zoals toegepast op de kunsthandel

A.M. de Jong

Post thumbnail De illegale kunsthandel zou de meest lucratieve illegale handel zijn na de handel in wapens en drugs. Of dit waar is, is onbekend. Ondertussen is de Nederlandse kunsthandelaar – mede op basis van Europese wetgeving – wel al deelgenoot gemaakt in onder andere de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Helaas verdient de manier waarop dit is gebeurd bepaald geen schoonheidsprijs.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230590

Wet op de uitgebreide identificatieplicht

I.M. Abels

Dit artikel behandelt de Wet op de uitgebreide identificatieplicht welke is ingevoerd met de gedachte dat deze zou bijdragen aan de versterking van de rechtshandhaving.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
oktober 2004
AA20040742

Toont alle 9 resultaten