Showing all 5 results

‘Knap lastig, lastig knap’ – prof.mr. Jannes Eggens (1891-1964)

T.E. Booms

‘Meijers en Scholten worden door velen als de grootste civilisten van de twintigste eeuw beschouwd. Vraagt men naar de drie grootsten, dan wordt de naam van Eggens vaak aan dit tweetal toegevoegd’, schreef Ewoud Hondius in 1987. Maar wie was die Eggens dan? Tom Booms geeft een overzicht van de persoon en zijn werk.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2014
AA20140393

De meerwaarde van Hegels Grundlinien voor rechtenstudenten

R.H. Bos

Rechtenstudenten zien vragen over rechtvaardigheid, normativiteit en macht vaak als een aparte verzameling vragen die los van positiefrechtelijke leerstukken geanalyseerd en beantwoord moeten c.q. kunnen worden. Hierdoor krijgen de vakken die rechtsfilosofie behandelen een aparte status binnen de bachelor en is de meerwaarde voor studenten niet altijd duidelijk. Door filosofen te behandelen die positiefrechtelijke concepten integreren in hun filosofie kan dit probleem worden ondervangen. In dit artikel wordt een concrete uitwerking aan de hand van Hegels Grundlinien uiteengezet.

Perspectief | Perspectiefartikel
Januari 2020
AA20200105

Maart 1988

Katern 26: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

September 1997

Katern 64: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Vrijheid en recht

Open brief van C.W. Maris* aan D.H.M. Meuwissen

C.W. Maris, D.H.M. Meuwissen

Briefwisseling van Maris en Meuwissen in het kader van de Rode draad 'Recht & Ethiek'. Beide briefschrijvers verhalen over vrijheid doch allebei vanuit een andere visie en uitgangspositie.

Opinie | Opiniërend artikel | Overig | Rode draad | Recht en ethiek
Juli 1998
AA19980668

Showing all 5 results