Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2000 nr. 49


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): H.A. Ahmad Ali

Archiefcode: RV20000049

10-08-2000 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer: 200000379/1

hardheidsclausule naturalisatie

Nationaliteit

(RWN) Rijkswet op het Nederlanderschap Art. 10Art. 7Art. 8, lid 1Art. 8, lid 1 sub b