Gemeentelijke verordeningen (Digitaal boek)


Kan de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid toekennen om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om te blowen? En mag de burgemeester de eigenaar van een roofzuchtige kater op basis van een lokale verordening verplichten om zijn huisdier op gezette tijden binnen te houden?

Is het een kustgemeente toegestaan om het varen met jetski’s op zee te verbieden? En kan het fotograferen van de woning van het kroonprinselijk paar in een verordening
strafbaar worden gesteld?

Deze en andere vragen komen aan de orde in dit Ars Aequi Staats- en bestuursrecht cahier over de verordenende  bevoegdheid van gemeentebesturen.

Verordeningen zijn er in maten en soorten. Naast de Algemene plaatselijke Verordening (Apv) vigeren er talloze andere regelingen in een gemeente, zoals de belastingverordening, de drank- en horecaverordening, de kapverordening, de  inspraakverordening, de leefmilieuverordening, de subsidieverordening, de monumentenverordening en de bouwverordening.

Mede aan de hand van zaken die in de rechtspraak hebben gespeeld, worden de grenzen van de regelgevende bevoegdheid van gemeentebesturen op inzichtelijke wijze in kaart gebracht.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.