Resultaat 13–24 van de 39 resultaten wordt getoond

Het gelijkheidsbeginsel (Digitaal boek)

T. Loenen

Post thumbnail

Dit Ars Aequi Rechtstheorie cahier is bedoeld voor rechtenstudenten die zich in de (eind-)doctoraalfase bevinden. Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. Tegelijkertijd is het gelijkheidsbeginsel ook een van de moeilijkste en meest ongrijpbare rechtsbeginselen. Centraal staan de conceptuele aspecten van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Doel […]

9789069162867 - 1-1-1998

Het gelijkheidsbeginsel buiten spel gezet?

A. van Veen, R. de Winter

Eind 1995 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak-Bosman. Hoewel de praktijk van het maken van onderscheid tussen deelnemers van sporten aan de kaak werd gesteld vallen verschillende groepen van sporters nog buiten het bereik van het Bosman-arrest. In dit artikel zal het gelijkheids¬beginsel worden gebruikt als toetssteen voor bestaande regelingen en praktijken in de sport, die het maken van onderscheid meebrengen.

Overig | Rode draad | Sport en recht
Juni 1996
AA19960415

Het gelijkheidsbeginsel en de scheppingsorde

een staatsrechtelijke botsproef

G.J. Leenknegt

Een proefproces tegen de SGP om te bekijken dat hen kan worden verboden vrouwen uit te sluiten als lid, althans volwaardig lid, van de partij. Hebben grondrechten ook een horizontale werking?

Opinie | Amuse
September 2005
AA20050659

Het gelijkheidsbeginsel in het vreemdelingenrecht

F.T. Groenewegen

In dit artikel wordt ingegaan op de werking van het gelijkheidsbeginsel in het vreemdelingenrecht. Eerst wordt bekeken hoe het gelijkheidsbeginsel in de literatuur en jurisprudentie wordt beoordeeld in het licht van het vreemdelingenrecht. Vervolgens wordt er ingegaan op de beleidsvrijheid. Daarna komt de erkenning van A-status van een vreemdeling en vluchtelingenerkenning aan de orde, in het licht gezien van het gelijkheidsbeginsel. Dit wordt eveneens gedaan bij verblijfsvergunningen. Tenslotte worden problemen besproken rondom de motivering in zaken waarbij het gelijkheidsbeginsel in het geding is.

Verdieping | Verdiepend artikel
December 1994
AA19940803

Het recht op compensatie bij langdurige vertraging nader verduidelijkt

R. van der Hulle

Post thumbnail Sinds het Sturgeon-arrest hebben niet alleen passagiers van geannuleerde vluchten, maar ook passagiers van vertraagde vluchten recht op compensatie. Het arrest heeft geleid tot veel protest bij luchtvaartmaatschappijen, die onder andere door een beroep te doen op onduidelijkheden in de toepasselijke Verordening (EG) nr. 261/2004 onder hun verplichtingen uit proberen te komen. In het begin dit jaar gewezen Folkerts-arrest zijn deze onduidelijkheden aan de kaak gesteld.

Verdieping | Verdiepend artikel
Oktober 2013
AA20130727

Hoofdstukken grondrechten

M. den Heijer, A.W. Hins, A.J. Nieuwenhuis

Post thumbnail

Dit boek behandelt de zogeheten algemene leerstukken van grondrechten en laat de lezer kennismaken met de afzonderlijke grondrechten.

9789493199217 - 22-2-2021

September 2006

Katern 100: Vreemdelingenrecht

H. Battjes

Maart 1991

Katern 38: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

A. Soeteman

Juni 1994

Katern 51: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

December 1996

Katern 61: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

Juni 2000

Katern 75: Bestuurs(proces)recht

F.R. Vermeer

September 2000

Katern 76: Straf(proces)recht

C.M. Pelser

Resultaat 13–24 van de 39 resultaten wordt getoond