Toont alle 6 resultaten

De grote drie

J.M. Barendrecht

In deze column komt kort ter sprake wat mensen gelukkig maakt en hoe de jurist daar een rol in kan spelen.

Opinie | Column
januari 2008
AA20080041

De paradox en het dilemma

Effecten van politie-optreden op de Zeedijk

M. Grapendaal

In dit artikel wordt de politie als afgeleide van het recht opgevoerd in een tamelijk vastomlijnd domein, namelijk de omgeving van de Zeedijk te Amsterdam. Het gebied rond de Zeedijk wordt over het alge¬meen gezien als het meest criminele stukje Ne¬derland. Niet alleen worden daar talrijke (klei¬ne) illegale drugstransacties afgesloten, maar ook behoort de gedachte dat beroving, geweld en diefstal aan de orde van de dag zijn, tot het collectieve bewustzijn. Hoe dit ook zij, warm Amsterdam lijkt bij uitstek een plek waar werk aan de winkel is voor de wetshandhavers. Met het oog op het onderwerp van deze Ars Aequi special zal in dit artikel onder andere aan de orde komen op welke manier de politie de drugsmarkt controleert, maar vooral of en in hoeverre zij erin slaagt de drugsgerelateerde vermogenscriminaliteit te beperken.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900714

Effectieve bestuursbesluiten

M. Herweijer

In dit artikel wordt beschreven hoe er onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van bestuursbesluiten. Dit is voor bestuursorganen waardevolle informatie en gebruiken daarvoor verschillende onderzoeksmethoden.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070895

december 1994

Katern 53: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

maart 1996

Katern 58: Rechtssociologie

B.P. Sloot

Sancties in het internationaal recht

F. Grünfeld

In dit artikel wordt beschreven, in een bijdrage aan de Rode draad over Sancties, hoe in het Volkenrecht gebruik wordt gemaakt van sancties om bepaald gedrag af te dwingen, de betekenis van deze sancties en de effectiviteit van sancties.

Verdieping | Verdiepend artikel
juni 1997
AA19970393

Toont alle 6 resultaten