Showing all 7 results

September 2004

Katern 92: Vreemdelingenrecht

I. Sewandono

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 33

Lassal: duurzaam verblijfsrecht Unieburgers

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 28

Czop & Punakova: verblijfsrecht verzorgende ouder en duurzaam verblijf

Noot: H. Oosterom-Staples

06-09-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-147/11 en C-148/11

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2012 nr. 41

Mangat Singh; formeel beperkt verblijfsrecht en toegang tot langdurig ingezetenen status

Noot: M.H.A. Strik

18-10-2012 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-502/10

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 28

Alarape en Tijani: derdelander ouder schoolgaand kind: (duurzaam) verblijfsrecht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 29

Onuekwere: periode in gevangenis en verwerving duurzaam verblijfsrecht

Noot: H. Oosterom-Staples, A.A.M. Schrauwen

16-01-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-378/12

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 34

Ogieriakhi: derdelander echtgenoot van EU-burger - verwerving duurzaam verblijfsrecht beëindiging samenleven

Noot: H. Oosterom-Staples, A.A.M. Schrauwen

10-07-2014 Hof van Justitie Europese Unie zaaknummer: C-244/13

Showing all 7 results