commercie

Toont alle 3 resultaten

De waardering van het ondernemingsvermogen bij de start van de onderneming

J.W. Zwemmer

Hoge Raad 21 november 1990, nr. 26.197, ECLI:NL:HR:1990:ZC4447 Uitspraak van de Hoge Raad over de commerciële activiteiten van een stichting waarbij de Hoge Raad ten aanzien van de waardering voor de vennootschapsbelasting de volgende regel voorschrijft: Een redelijke wetstoepassing brengt mee dat een stichting die een onderneming gaat drijven en als gevolg daarvan belastingplichtig wordt voor de vennootschapsbelasting, de op dat moment aanwezige goodwill niet in de openingsbalans kan activeren en de bij het einde van de onderneming aanwezige goodwill evenmin in de eindbalans behoeft op te nemen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1991
AA19910334

Je vraagt een kalkoen ook niet wat het kerstmenu moet worden…

Verslag van het congres ‘Dubbele petten in de rechtswetenschap’

J. Bakker, Y.E.M. Cremers

Post thumbnail

Op 24 september 2021 vond in de Oude Sterrenwacht te Leiden het congres ‘Dubbele petten in de rechtswetenschap’ plaats. Dit congres, gezamenlijk georganiseerd door de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden en het Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice van de Universiteit van Amsterdam, betrof de risico’s en uitdagingen die samenhangen met externe commerciële en financiële belangen in de rechtswetenschap. In dit artikel doen de auteurs verslag van het congres.

Perspectief | Congresverslag
januari 2022
AA20220065

See you on GodTube? Culturele, nationale en religieuze symbolen als merk

C.P.L. van Woensel

Het bijzondere aan ‘Michiel de Ruyter-merken’ is dat een bekende figuur in de Nederlandse geschiedenis door iemand wordt toegeëigend voor exploitatiedoeleinden. Er is niet zomaar sprake van een logo, maar van een merk met een aan het cultureel erfgoed ontleende voorstelling. Mag dat zomaar? Kleven daar bezwaren aan? In het vervolg van deze bijdrage wordt ingegaan op de nog jonge en actuele thematiek van monopolisering van symbolen, culturele en andere.

Verdieping | Studentartikel
mei 2008
AA20080346

Toont alle 3 resultaten