Resultaat 25–31 van de 31 resultaten wordt getoond

Piet Hein Donner

D.J. Verhey, S.A.M. Vermeulen

Post thumbnail Voor de zomer sprak Ars Aequi met Piet Hein Donner in het mooie gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Donner was onder andere minister van Justitie, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na deze indrukwekkende loopbaan, is hij sinds begin 2012 vice-president van de Raad van State. Donner vertelde ons over zijn studie en carrière, deelde een bijzondere juridische ervaring en gaf tips aan huidige studenten.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
oktober 2014
AA20140696

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 62

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970496

Rechtsvraag (260) bestuursrecht – handhaving

Het dossier 'Lucky Boy'

C.P.J. Goorden

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'Sancties' waarbij de bestuursrechtelijke handhaving aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1997
AA19970459

Rechtsvraag (305) Bestuursrecht. Rijden of gereden worden

R.L. Vucsán

Aan de hand van een bestuursrechtlijke casus worden enkele vragen gesteld en de lezers van dit blad worden opgeroepen hun antwoorden op te sturen.

Perspectief | Rechtsvraag
december 2002
AA20020937

Toga’s aan de kapstok!

A.Q.C. Tak

Post thumbnail

Het bestuursrecht wordt te formalistisch toegepast en er bestaat te weinig aandacht voor de vraag of besluiten en rechterlijke uitspraken wel rechtvaardig zijn. Rechters zonder zelfrespect of die weigeren kennis te nemen van de overdaad aan bewijs van hun collectieve falen horen hun toga aan de kapstok te hangen.

Opinie | Opiniërend artikel
september 2015
AA20150659

Van bestuursrecht naar besturend recht?

I.C. van der Vlies, W. Witteveen

Auteurs doen een voorspelling op welke wijze het bestuursrecht zich in het nieuwe millennium zal ontwikkelen. De nadruk in de nieuwe verhoudingen komt minder te liggen op het bestuur als een afgebakend geheel met vaste taken, rechten, plichten, bevoegdheden. Het idee van discretionaire bevoegdheden dat zo bepalend is geweest voor het bestuursrecht past niet goed bij de nieuwe verhoudingen. Er moet voortdurend gecommuniceerd en onderhandeld worden met anderen in plaats van over vrije ruimtes te beschikken waarin een bestuur oordeelt en beslist. Communicatie is het nieuwe toverwoord, aldus de auteurs.

Rode draad | Milleniumrubriek
februari 1999
AA19990078

Resultaat 25–31 van de 31 resultaten wordt getoond