Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond

Juni 1988

Katern 27: Handelsrecht

B. Wessels

Maart 1991

Katern 38: Handels- en ondernemingsrecht

B. Wessels

Juni 2005

Katern 95: Rechtseconomie

H.O. Kerkmeester

Kunnen omwonenden van windturbines eventuele gezondheidsschade en waardedaling van hun woning gecompenseerd krijgen?

L.B.A. Tigelaar

Post thumbnail Verduurzaming leidt tot plaatsing van meer windturbines op land. Deze plaatsing wordt beheerst door regels van publiekrechtelijke aard. Omwonenden van windturbines vrezen voor hun gezondheid en waardedaling van hun woning. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het aansprakelijkheidsrecht hun mogelijkheden biedt om mogelijke schade te verhalen.

Verdieping | Verdiepend artikel
November 2019
AA20190865

Lawines en dijkdoorbraken in het aansprakelijkheidsrecht

D.W. van Maurik, E.E. Nauta

In het aansprakelijkheidsrecht bedient men zich wel eens van floodgate-argumenten. Volgens die argumenten zou aansprakelijkstelling de sluizen openzetten voor een grote hoeveelheid claims. Welke rol zouden floodgate-argumenten mogen spelen in de beoordeling van een aansprakelijkheidszaak en hoe verhoudt het gebruik van deze argumenten zich tot de traditionele compensatiefunctie in het aansprakelijkheidsrecht?

Opinie | Redactioneel
Februari 2020
AA20200123

Lees maar, er staat wél wat er staat: het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen uit onrechtmatige daad

Schulte/Deutag

M.V. Polak

Hoge Raad 12 november 2004, nr. C03/149HR, ECLI:NL:HR:2004:AP0965, RvdW 2004, 127, JOL 2004, 584 (Schulte/Deutag) In deze noot bij het arrest van de Hoge Raad wordt ingegaan op welk recht van toepassing is bij een onrechtmatige daad. Er wordt onder andere ingegaan op het conflictenrecht en inlenersaansprakelijkheid.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2005
AA20050038

Loon naar werk?

L.H.A.J.M. Quant, M.V. Ulrici

Een veelgestelde vraag aan Nederlandse advocaten is: krijgen wij hier ook Amerikaanse toestanden? Met Amerikaanse toestanden wordt dan bedoeld: megaclaims, class actions en geldverslindende advocaten met forse declaraties... Er wordt verteld van de inbreker te Los Angeles, die tijdens zijn werk van de trap viel, een been brak en met succes een forse schadevergoeding van de eigenaar van het huis wist te vorderen. Of van de 80-jarige vrouw, die in de drive-in MacDonalds een beker koffie kocht, deze tussen haar bovenbenen klemde terwijl zij wegreed, zich vervolgens (hoe kan het ook anders) aan de uit de beker golvende koffie brandde en een schadevergoeding kreeg waarmee zij haar volgende 80 jaar heel aardig zou kunnen doorkomen. De absolute klassieker is de bejaarde dame die probeerde haar zojuist gewassen schoothondje te drogen in de magnetron en schadevergoeding zou hebben gekregen omdat de gebruiksaanwijzing niet vermeldde over pas gewassen hondjes...

Mei 1998
AA19980474

Milieubescherming door aanpsrakelijkheidsrecht of regulering?

M. Faure

De economische analyse van het recht heeft veel aandacht besteed aan de vraag of efficiëntie kan worden bereikt door een marktoplossing of door regulerend ingrijpen door de overheid. Meer in het bijzonder werd onderzocht of schade verwekkende activiteiten kunnen worden vermeden door via aansprakelijkheidsregels de potentiële dader een prikkel te geven efficiënte zorg aan te wenden dan wel door via veiligheidsregulering een bepaalde standaard van zorg wettelijk voor te schrijven. In deze bijdrage zullen de economische grondslagen voor veiligheidsregulering worden beschreven. Daarbij zal de problematiek van de milieuverontreiniging als voorbeeld worden gebruikt om de respectievelijke voor- en nadelen van regulering versus aansprakelijkheidsregels te illustreren. Onderzocht zal worden of milieuverontreiniging louter door civielrechtelijke handhavingsmechanismen kan worden bestreden of dat rechtstreeks wetgevend optreden, bijvoorbeeld door het vastleggen van emissienormen, noodzakelijk is om bepaalde milieukwaliteitsdoelstellingen te verwezenlijken. Ook de in dit themanummer opgenomen bijdrage van Nentjens wordt de milieuproblematiek aangesneden. Daarin staat evenwel een andere vraag centraal, namelijk of milieubescherming door een vergunningsstelsel, dan wel door een systeem van heffingen dient te worden gerealiseerd.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
Oktober 1990
AA19900759

Opzet, schuld en toeval

T. Wallinga

In dit artikel in de Digesten reeks wordt de oorsprong van de opzet, schuld en toeval in het aansprakelijkheidsrecht besproken aan de hand van het Romeiense recht. Later wordt nog gekeken hoe het zit in het Nederlandse recht.

Overig | Rode draad | Digesten
November 2005
AA20050918

Partijautonomie tussen contract en onrechtmatige daad

A.G. Castermans

Post thumbnail

In deze bijdrage voor de Rode draad ’20 jaar Nieuw BW’ blikt Alex Geert Castermans terug op de afgelopen twintig jaar in het contractenrecht. Hij kijkt daarbij in het bijzonder of er sprake is van een toenemende beperking van de partijautonomie.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
November 2012
AA20120859

Sociale onrust en het civiele aansprakelijkheidsrecht

R. Rijnhout

Post thumbnail

Door een inkrimpende economie en voortschrijdende inzichten over neveneffecten van technische ontwikkelingen, zoals de gevolgen van de gaswinning in Groningen en risicovolle financiële producten zoals renteswaps, krijgt het aansprakelijkheidsrecht een rol toegedicht in het wegnemen van sociale onrust. Maar heeft het aansprakelijkheidsrecht eigenlijk wel de juridische en niet-juridische tools om te zorgen voor (orde)herstel?

Opinie | Amuse
September 2015
AA20150646

State of the art aansprakelijkheid

J. van Slooten

State of the art is een uit de VS overgewaaide term die het best vertaald kan worden met 'stand van wetenschap en techniek'. Met de opkomst van nieuwe rechtsgebieden als milieu- en productenaansprakelijkheidsrecht is ook haar belang in het Nederlandse recht toegenomen. Daarbij wordt de stand van wetenschap en techniek gezien als één van de laatste verweermiddelen die producenten en vervuilers nog ten dienste staan om aansprakelijkheid af te weren.

Verdieping | Studentartikel
Mei 1992
AA19920239

Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond