Toont alle 4 resultaten

Afwijkend recht in Nederland

H.G. Hoogers

Post thumbnail

Sinds 10 oktober 2010 vormen Bonaire, Sint Eustatius en Saba samen een deel van Nederland. Vanwege de in veel opzichten afwijkende positie van deze eilanden van de rest van Nederland is in artikel 1 lid 2 van het Statuut een tijdelijke bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat de wetgever voor deze eilanden, binnen de grenzen van de Grondwet, afwijkende regels stelt. Artikel 132a lid 3 van de Grondwet beoogt een definitieve regeling voor deze afwijkingsbevoegdheid te scheppen.

Blauwe pagina's | Ode aan de schakelbepalingen
februari 2017
AA20170084

Over hondenbezitters en andere stervelingen

R.J.B. Schutgens

Hoge Raad 18 oktober 2013, nr. 13/01116, ECLI:NL:HR:2013:917

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2014
AA20140204

Toetsing van belastingwetgeving aan het gelijkheidsbeginsel in Nederland en Duitsland

R. van der Hulle, R. van der Hulle

Post thumbnail

Zowel in Nederland als in Duitsland wordt belastingwetgeving regelmatig door belastingplichtigen met een beroep op het gelijkheidsbeginsel bij de rechter aangevochten. In deze bijdrage wordt bezien op welke wijze de Hoge Raad en het Duitse constitutionele hof beoordelen of belastingwetgeving in strijd is met dit beginsel. Hoewel beide rechtscolleges uitgaan van een ruime beoordelingsvrijheid voor de belastingwetgever, stellen zij zich niet altijd even terughoudend op.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2015
AA20150981

Verbindendheid sanctieregeling Iran 2007 ter uitvoering van Veiligheidsraadresolutie 1737

L.J. van den Herik

Hoge Raad 14 december 2012, nr. 11/03521, ECLI:NL:PHR:2012:BX8351, LJN: BX8351

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2013
AA20130496

Toont alle 4 resultaten