Resultaat 85–96 van de 114 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 7

De Abchazische minderjarige

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 73

Informeren gemachtigde over uitzetting niet nodig

Noot: A.M. Reneman

04-09-2008 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2008/168

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 25

intrekking met terugwerkende kracht en 8 EVRM

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 26

het duurzaamheidsvereiste en Richtlijn 2003/86/EG

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 27

Richtlijn 2004/38: deugdelijk bewezen duurzame relatie derdelander met Unieburger

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 28

onderscheid 'gezinshereniging' en 'gezinsvorming' en hoofdverblijf

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 44

vertaler als vrije beroepsbeoefenaar

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 49

inburgeringsexamen in het buitenland via mvv-vereiste

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 50

vrijstelling mvv-vereiste bij medische behandeling

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 52

vestigingsgevaar door te geringe binding

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 58

BMA-advies: vliegreisgeschiktheidsonderzoek en de kans op een succesvolle behandeling

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 67

gemanipuleerde vingerafdrukken

Resultaat 85–96 van de 114 resultaten wordt getoond