Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 25

intrekking met terugwerkende kracht en 8 EVRM


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): B.K. Olivier

Archiefcode: RV20090025

04-06-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BI7515) zaaknummer: 200806544/1

gezinsleven intrekking

Gezinshereniging

(Vb 2000) Vreemdelingenbesluit 2000 Art. 3.13, lid 2Art. 3.75, lid 1(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 B1/1.4B2/10.2(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 16, lid 1, sub cArt. 18, lid 1, sub c

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen