Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2009 nr. 58

BMA-advies: vliegreisgeschiktheidsonderzoek en de kans op een succesvolle behandeling


Verschijningsvorm: Rechtspraak Vreemdelingenrecht (download pdf)

Auteur(s): K.M. Zwaan

Archiefcode: RV20090058

19-02-2009 Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2009:BI1898) zaaknummer: 200805577/1

BMA deskundigenadvies medisch advies

Procedure

(Vc 2000) Vreemdelingencirculaire 2000 A7/7.4B8/10B8/3.1(Vw 2000) Vreemdelingenwet 2000 Art. 64