Resultaat 25–36 van de 49 resultaten wordt getoond

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 16

art. 16 Dublin-verordening heeft rechtstreekse werking

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 67

Oulane

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 76

Euro Idea Sp Zoo

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 87

Bidar: recht op studiebeurs

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 31

Commissie t. Duitsland: terbeschikkingstelling van derdelanders

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 43

Commissie tegen Oostenrijk

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 85

De Cuyper: woonplaatsvereiste en werkloosheidsuitkering

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 86

Tas-Hagen en Tas: woonplaatsvereiste en uitkering voor burger-oorlogsslachtoffers

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 93

kiesrecht van Unieburgers

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 33

Eind: verblijfsrecht van derdelander als gezinslid

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 84

Morgan en Bücher: ongerechtvaardigde beperkingen in Duitse studiefinanciering voor EU burgers

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 85

weigering huursubsidie aan gemeenschapsonderdaan en familielid onterecht, want rechtmatigheid verblijf onvoldoende onderzocht

Resultaat 25–36 van de 49 resultaten wordt getoond