Resultaat 373–384 van de 384 resultaten wordt getoond

Wie is Elena Kagan?

E.H. Hondius

Van de US Supreme Court Justices is Elena Kagan een van de minst bekende. Ewoud Hondius zet in deze column de schijnwerper op deze bruggenbouwer in het Supreme Court.

Opinie | Column
november 2020
AA20201013

Wie was toch Suijling?

E.H. Hondius

In deze column betoogt Hondius dat het zinnig is om befaamde juristen te noemen in colleges in functioneel verband met stof. Ook betoogt Hondius dat de oude Ars Aequi-rubriek 'Ars longa, vita brevis' weer moet herleven.

Opinie | Column
mei 2006
AA20060333

Wild Bill

Wild Bill

E.H. Hondius

Een van zijn voetstuk gevallen coryfee, "Wild Bill" wordt hier besproken.

Opinie | Column
april 2005
AA20050213

Wilders, euthanasie en principiële procedures

J.M. Barendrecht

In deze column wordt ingegaan op principiële processen zoals het proces tegen Wilders waarin de vrijheid van meningsuiting ter discussie staat en de oudere euthanasieprocessen tegen artsen. Barendrecht betoogt dat het klassieke strafproces zich niet voor dit soort procedures leent maar dat er sprake moet zijn van een ander proces waarin de ware motieven en gevoelens van verdachte en slachtoffers naar voren komen.

Opinie | Column
mei 2009
AA20090331

Wim, Lex, Kim en de Dalai

R.J.B. Schutgens

Roel Schutgens beschrijft in zijn column de curieuze wijze waarop de Tibetanen hun staatshoofd kiezen, en trekt vergelijkingen met onze monarchie.

Opinie | Column
april 2013
AA20130286

Wordt de advokatuur voor nieuwkomers gesloten?

P.J.A.M. Baudoin

Meester-column. Ingevolge de Stageverordening moet een beginnend advocaat de eerste drie jaar werkzaam zijn onder toezicht van een patroon. In beginsel is hij verplicht de stage door te brengen op het kantoor van de patroon maar van deze verplichting kan ontheffing worden verleend. Afgaande op geluiden, die van diverse kanten gehoord worden, lijkt het erop, dat de Raden van Toezicht de laatste jaren steeds terughoudender worden in het geven van toestemming voor buitenpatronaten. Met name nieuwe collectieven en sociale kantoren worden hierdoor ernstig belemmerd. In deze column wil de auteur dit verschijnsel nader beschouwen.

Opinie | Column
mei 1985
AA19850251

Zesentwintig uur onderwijs: antwoord aan mijn broer

E.H. Hondius

"Wat doet een docent eigenlijk de hele dag?” Ewoud Hondius geeft het antwoord.

Opinie | Column
september 2015
AA20150658

Zestig jaar

E.H. Hondius

Ewoud Hondius, al 50 jaar Ars Aequi-abonnee, en bovendien contacthoogleraar, kwartaalsignaalmedewerker én columnist van Ars Aequi, blikt terug op en kijkt vooruit naar de ontwikkeling van het blad en de organisatie in de afgelopen decennia.

Opinie | Column
oktober 2011
AA20110695

Zeven talen voor de Nederlandse jurist

E.H. Hondius

Ewoud Hondius houdt in deze column een pleidooi voor een standaardpakket van zeven talen die iedere jurist in meer of mindere mate zou moeten beheersen.

Opinie | Column
april 2015
AA20150266

Zijn juristen te vertrouwen?

W.J.M. Voermans

Opinie | Column
maart 2011
AA20110207

Zomertijd

E.H. Hondius

Eind maart gaat de zomertijd weer in. Over de rompslomp en de regels die daarmee gemoeid zijn schrijft Ewoud Hondius.

Opinie | Column
maart 2015
AA20150191

Zondaars die zeggen hun les te hebben geleerd

C. Kelk

Opinie | Column
april 2010
AA20100251

Resultaat 373–384 van de 384 resultaten wordt getoond