Resultaat 49–60 van de 121 resultaten wordt getoond

Het Awb-besluit

F.J. van Ommeren, G.A. van der Veen

Post thumbnail

Dit cahier bespreekt de verschillende soorten besluiten die het bestuursrecht kent en geeft de contouren van het besluit aan en de problematische afgrenzingen tussen rechtshandelingen en feitelijke handelingen en publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtshandelingen.

9789069163192 - 10-10-1999

Het gelijkheidsbeginsel (Digitaal boek)

T. Loenen

Post thumbnail

Dit Ars Aequi Rechtstheorie cahier is bedoeld voor rechtenstudenten die zich in de (eind-)doctoraalfase bevinden. Het onderwerp betreft een van de belangrijkste beginselen die aan ons recht ten grondslag liggen. Tegelijkertijd is het gelijkheidsbeginsel ook een van de moeilijkste en meest ongrijpbare rechtsbeginselen. Centraal staan de conceptuele aspecten van het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie. Doel […]

9789069162867 - 1-1-1998

Het handhavingsonderzoek (Digitaal boek)

Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking

O.J.D.M.L. Jansen

Post thumbnail

Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Bij de beantwoording van deze vraag komt een aantal normen uit de beginselen van behoorlijk bestuur – deze beginselen normeren ook de opsporing – en uit artikel 6 EVRM, alsmede het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de orde.

9789069163215 - 12-2-1999

Het Hof van boven (Digitaal boek)

C.W.M. van Ballegooijen, P. Ingelse

Post thumbnail

Dit boekje geeft een doorkijk van Hoge Raad naar – in het bijzonder – het Amsterdamse hof. Het bevat tevens beschouwingen over het werk in en het functioneren van (het parket van) de Hoge Raad zelf.

9789069166971 - 3-10-2002

Het Nederlandse parlementaire stelsel (Digitaal boek)

D.J. Elzinga, H.G. Warmelink

Post thumbnail

Dit cahier reikt een kader aan van waaruit de werking van het Nederlandse parlementaire stelsel kan worden verklaard.

9789069161327 - 15-8-1993

Het recht van de EU voor decentrale overheden (Digitaal boek)

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Post thumbnail

Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

9789069168555 - 19-8-2016

Het tribunaal van de publieke opinie (Digitaal boek)

D. Peeperkorn

Post thumbnail

De rechtszaal kan worden beschouwd als één van de plaatsen waar de vrijheid van meningsuiting haar oorsprong vindt. De centrale gebeurtenis hier is het conflict over de uitgave van de Encyclopedie van d’Alembert en Diderot.

9789069163581 - 4-2-1999

Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd (Digitaal boek)

, J.A. van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, J.H. Verdonschot

Post thumbnail

De faillissementspraktijk, het bankwezen en de wetenschap onderwerpen het Voorontwerp aan een nadere beschouwing.

9789069167022 - 9-6-2008

Historische rechtszaken (Digitaal boek)

F. Jaspers, R.M. Pasma, E.M. Witjens

Post thumbnail

Dit boek bevat negen Historische rechtszaken. Deze – meest strafrechtelijke – historische rechtszaken worden in verband gebracht met het hedendaagse recht en afgezet tegen actuele rechtszaken.

9789069165240 - 17-6-2005

Historische Wortels van het Recht (Digitaal boek)

L. van den Berge, R. Kindt, M. Neekilappillai, J.J. Valk

Post thumbnail

Dit boek bevat tweeëntwintig toegankelijke, maar toch diepgravende rechtshistorische bijdragen die getuigen van de relevantie van de rechtsgeschiedenis voor een goed begrip van het huidige recht.

9789069163598 - 16-5-2014

Hoe werkt de onrechtmatige daad? (Digitaal boek)

of Het paard van de professor en andere aangrijpende verhalen

T. Hartlief, G.E. van Maanen

Post thumbnail

Een kennismaking met het civiele aansprakelijkheidsrecht. Dit cahier laat zien hoe de onrechtmatige daad 'werkt'.

9789069161877 - 1-6-1995

Hoofdstukken Communicatie- en mediarecht (Digitaal boek)

M. de Cock Buning, F.W. Grosheide

Post thumbnail

Dit boek behandelt het communicatie- en mediarecht vanuit twee invalshoeken: communicatievormen en -middelen en communicatie-inhoud.

9789069165271 - 9-5-2007

Resultaat 49–60 van de 121 resultaten wordt getoond