De door de Ondernemingskamer benoemde tijdelijk beheerder van aandelen (Digitaal boek)


De Ondernemingskamer van het hof Amsterdam kan een tijdelijk Beheerder van aandelen benoemen. Veel aspecten van deze rechtsfiguur zijn nog niet geheel duidelijk, omdat de wet noch de jurisprudentie hierover voldoende uitsluitsel geeft.

Dit boek beoogt een voor de praktijk gemakkelijk te gebruiken praktisch overzicht te geven aan de hand van een algemene inleiding, de wettelijke regeling van de benoeming, de feitelijke gang van zaken bij de Ondernemingskamer, de taak van de Beheerder, goederenrechtelijke aspecten, de gevolgen van de uitspraak van 30 april 2019 van de Ondernemingskamer, de positie van derden, aansprakelijkheid en procesrechtelijke aspecten en tot slot enkele voorstellen om bestaande knelpunten op te lossen.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.