Resultaat 205–216 van de 226 resultaten wordt getoond

Se vogliamo che tutto rimanga com’è…

Over de ontwikkeling van het ondernemingsrecht

T.A. Keijzer

Post thumbnail Wat hebben het leven van een Siciliaanse prins en de ontwikkeling van het ondernemingsrecht met elkaar gemeen? In deze beschouwing wordt, na een korte literaire inleiding, besproken hoe fasen in het ondernemingsrecht elkaar afwisselen, en wat de gevolgen daarvan zijn voor de inrichting van de wet.

Opinie | Amuse
December 2019
AA20190934

Selectieve rechtspraak bij bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling?

S.M. Bartman

Hoge Raad 17 januari 2020, nr. 18/01948, ECLI:NL:HR:2020:73 (Ingwersen q.q./Source BV c.s.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2020
AA20200274

Sportbonden voor de rechter

Een systematische jurisprudentieanalyse van de rechterlijke toetsing van regulerend handelen door sportbonden

P.W.J. Verbruggen

Post thumbnail

Sporters doen met regelmaat een beroep op de burgerlijke rechter om het regulerend handelen van hun sportbond te toetsen. Dit artikel onderzoekt op basis van een systematische jurisprudentieanalyse hoe die rechterlijke toetsing vorm krijgt. Het concludeert onder meer dat een kern van randvoorwaarden en beginselen de toetsing beheerst en dat de rechter aldus een belangrijke mate van rechtsbescherming aan sporters biedt.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2021
AA20210827

Strijd met redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als rechtsmiddel in relatie tot besluiten van de rechtspersoon?

A.F. Verdam

Hoe verhoudt het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich tot een vordering uit onrechtmatige daad? Wat betekent het IMG-arrest, is het bevredigend en welke vraag wordt – anders dan wel gedacht – niet beantwoord?

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2017
AA20170283

Terughoudend gebruik van vereenzelviging: dermate ernstig misbruik van recht als uitzonderlijke omstandigheid?

K. van Leusden

Studente Kirsten van Leusden schreef deze annotatie bij rechtbank Noord-Nederland 24 juli 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:3323, over vereenzelviging.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2021
AA20210353

Toerekening van kennis aan een rechtspersoon: mijmeringen bij een Hindoestaanse tempel

S.M. Bartman

Hoge Raad 29 maart 2019, nr. 18/01396, ECLI:​NL:​HR:​2019:​467, NJ 2019/157 (Mandir)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juni 2019
AA20190482

Tulip Air Villa Mundo revisited

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 5 september 2014, nr. 13/03314, ECLI:NL:HR:2014:2628 (A./B.). Ook bekend als Tulip Air.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2014
AA20140933

Uitkopende meerderheidsaandeelhouder schiet in eigen voet

S.M. Bartman

Hoge Raad 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1745 (Sirowa)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2021
AA20210168

Unisphere: vertegenwoordiging van een NV

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 30 november 2018, nr. 17/05375, ECLI:​NL:​HR:​2018:​2217 (DHM S.L.P.-Spanje/Unisphere Holdings N.V.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2019
AA20190303

UWV Amsterdam: vof of vennoten werkgever? Nieuwe onzekerheid rechtsbevoegdheid vof

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 18 april 2019, nr. 18/02700, ECLI:NL:HR:2019:649, JOR 2019/173, m.nt. N.E.D. Faber (UWV Amsterdam/X, bewindvoerder in wettelijke schuldsanering)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 2019
AA20190991

Van de NV naar de BV naar de NV?

M.A. Verbrugh

Post thumbnail

De recente ingrijpende wijziging van het BV-recht maakt duidelijk dat het NV-recht niet kan achterblijven met het bieden van een aantrekkelijke rechtsvorm. Over de vraag hoe de moderne NV er precies uit zou moeten zien en op welke termijn moet worden gestart met de grootscheepse herziening bestaat verschil van mening.

Verdieping | Verdiepend artikel
April 2014
AA20140263

VDV Totaalbouw: vof failleert als rechtspersoon maar is dat niet (?)

'Ceci n'est pas une pipe'

M.J.G.C. Raaijmakers

Hoge Raad 6 februari 2015, nr. 14/03627, ECLI:NL:HR:2015:251, Ondernemingsrecht 2015, p. 230-232 m.nt. A.J.S.M. Tervoort (eiser/BEPRO)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2015
AA20150801

Resultaat 205–216 van de 226 resultaten wordt getoond