Zigeuner: – 2. Een haveloos of slordig gekleed persoon;


In dit redactionele artikel wordt een mogelijke ambtelijke spreek- en verschijningsplicht tegenover het parlement besproken. Deze wordt wel eens bepleit omdat beleidsvorming regelmatig moeilijk controleerbaar is, omdat zij zich aan het zicht van het parlement onttrekt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E. Florijn, J.F.L. Roording

Verschijning: Februari 1989

Archiefcode: AA19890094

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen