Zakelijke mediation – wat, hoe en wanneer?


Procederen, schikken, doorprocederen of (eerst) mediation? Wat is de beste volgende stap?

Conflictprofessionals zoals advocaten, rechters en bedrijfsjuristen kennen het procesrecht doorgaans goed. Mediation is soms wat minder bekend, terwijl voor zorgvuldige advisering/besluitvorming enige kennis over het wat-hoe-en-wanneer van mediation van belang is. Dit cahier beoogt daarin in kort bestek inzicht te verschaffen. Het is bedoeld voor rechtspractici en andere conflict-professionals èn voor juridische masterstudenten.

De auteurs concentreren zich op zakelijke mediation, ruwweg mediation bij conflicten tussen en binnen ondernemingen en andere organisaties. Dat neemt niet weg dat zij ook veel onderwerpen beschrijven die gelden voor mediation in het algemeen.

Niet eerder las ik een boek over mediation waarbij ik zo geregeld dacht: dít brengt het vak verder

Aldus Sanne Schreurs in de boekbespreking in het Tijdschrift Conflicthantering.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): P. Ingelse, N. van Thiel-Wortmann

1e druk 2022

Verschijningsdatum: 21-02-2022

ISBN: 9789493199613

Pagina's: 108

BAZO Glasl mediation MfN-Mediationovereenkomst zakelijke mediation

Burgerlijk recht Arbitrage & Mediation

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 39,50