Wijziging auteursrechtconventies en wijziging Auteurswet 1912


In Stb. 306 en Stb. 307 van dit jaar is een tweetal wetten gepubliceerd dat een geheel vormt, namelijk de Wet van 30 mei 1985 tot goedkeuring van een deel van de herziene Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst en van de herziene Universele Auteursrechtconventie, met twee Protocollen; Parijs, 24 juli 1971 (Trb.1972, 157 en 114 en Trb. 1976, 37) (in werking getreden op 8 juli 1985), en de Wet van 30 mei 1985 tot aanpassing van de Auteurswet 1912 aan de Akte van Parijs van de Berner Conventie (in werking getreden op 1 augustus 1985). De laatste wet was nodig om tot goedkeuring van de bij de Akte van Parijs herziene Berner Conventie te kunnen komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Reinsma

Verschijning: november 1985

Archiefcode: AA19850625

Annotaties en wetgeving Wetgeving