Wet ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven


Uitbreiding strafvorderlijke bevoegdheden ten behoeve van terrorismebestrijding. Bij de bestrijding van terrorisme moet er een balans gezocht worden tussen opsporingsbevoegdheden en persoonlijke vrijheden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.A.M. Verrest

Verschijning: februari 2007

Archiefcode: AA20070158

bewaring geheimhouding processtukken persoonlijke vrijheid terrorismewetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving