‘We zeggen spontaan niets wat in het belang van Milosovic is’. Interview met amicus curiae prof.jhr.mr. Michail Wladimiroff


Michail Wladimiroff, advocaat in economisch strafrecht-zaken, is thans als ‘vriend van het Hof’ betrokken bij het Joegoslavië Tribunaal, in de zaak van Slobodan Milosovic. Daarvóór was hij reeds advocaat bij dit Tribunaal, in de zaak tegen Dusko Tadic en pleitte hij voor het Rwanda Tribunaal. Zijn taak als amicus curiae is het bijstaan van de rechters, opdat de rechtszaak tegen Milosovic zo rechtvaardig mogelijk verloopt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.R. Damminga, E.M. Witjens

Verschijning: september 2002

Archiefcode: AA20020618

interview met Michail Wladimiroff Joegoslavië Tribunaal Slobodan Milosovic

Verdieping Interview