Water als ordenend beginsel


De kernvraag van dit artikel luidt: in hoeverre vereist de ordeningsregelgeving, zoals die anno 1997 nog vrij sectoraal is ingericht, bij¬stelling in het licht van te verwachten maatschap¬pelijke ontwikkelingen, zowel bij de overheden, de markt, particuliere belangenorganisaties als ten aanzien van de individuele burgers?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. van Hall

Verschijning: november 1997

Archiefcode: AA19970786

leefomgeving onderhandelend bestuur ruimtelijke ordening toekomst watersystemen

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Opinie Opiniërend artikel