Wat te doen met ‘draaideurpraktijken’ van politici?

Integriteitsregels voor het vervullen van functies in de particuliere sector na een ministerschap


De overstap van oud-ministers onmiddellijk na hun aftreden naar functies in de particuliere sector roept in de publieke opinie steeds vaker vragen op uit een oogpunt van schijn van belangenverstrengeling. Onlangs is een regeling vastgesteld die het verrichten van lobbyactiviteiten door oud-ministers op hun vroegere beleidsterrein op ministeries verbiedt. Is dit lobbyverbod voldoende of moet een verdergaande regeling worden getroffen?

Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.P.T. Bovend'Eert

Verschijning: februari 2018

Archiefcode: AA20180124

49 Gw belangenverstrengeling integriteit lobbyverbod politici

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Opinie Opiniërend artikel