Vreemd recht

Over de toepassing van buitenlands recht in het Nederlandse burgerlijk proces(recht)


Civiel recht van alle rechtsstelsels van onze planeet kennen en toepassen, is dit science-fiction? Niet helemaal, zo laat deze amuse zien. Op een geschil dat een internationaal karakter heeft kan buitenlands recht van toepassing zijn. Om zo’n geschil te beslechten dient de Nederlandse rechter op grond van artikel 10:2 BW vreemd recht ambtshalve toe te passen. In deze bijdrage worden enkele knelpunten bij de toepassing van buitenlands recht in de Nederlandse rechtspraak in kaart gebracht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.S. Pannebakker

Verschijning: maart 2019

Archiefcode: AA20190174

10:2 BW buitenlands recht Faisal internationaal privaatrecht Master Yoda Nederlands procesrecht

Internationaal Europees en buitenlands recht

Opinie Amuse