Vorm en inhoud, rechtspraak en architectuur (Digitaal boek)


Aan welke eisen moet een gerechtsgebouw voldoen?
Hoe veranderen de opvattingen daarover in de loop van de tijd?
Is er een verband tussen de huisvesting van gerechten, de wijze waarop zij functioneren en hun rol in de samenleving?
Is het mogelijk begrippen als gezag, waarheidsvinding of openbaarheid uit te drukken in steen en glas?
Welk effect heeft de architectuur van een gerechtsgebouw op de rechtzoekende, de verdachte en de bezoeker?
Is er in de rechtspraak nog een rol weggelegd voor het ritueel en het ornament?
In deze bundel, die verschijnt ter gelegenheid van de verhuizing van het Gerechtshof Amsterdam van de Prinsengracht naar IJdok, bespreken auteurs met uiteenlopende achtergronden deze en dergelijke vragen vanuit verschillende perspectieven en mede aan de hand van illustraties. Tot eenduidige conclusies leidt dat niet, zodat ook hier het oordeel aan de lezer is.

Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): G.C. Makkink, N. van Wijnen (red.)

1e druk 2013

Verschijningsdatum: 18-09-2013

ISBN: 9789069166117

Pagina's: 84

gerechtsgebouwen gerechtshof Amsterdam IJdok Paleis van Justitie recht en architectuur

Algemeen juridisch Metajuridica RechtsplegingOverige Rechterlijke organisatie

Alle uitgaven Digitale uitgaven Prinsengrachtreeks

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.