Voorwaardelijke verbintenissen


Het gebruik van voorwaardelijke verbintenissen is voor de rechtspraktijk van grote relevantie. Door middel van het aangaan van voorwaardelijke verbintenissen kunnen contractspartijen vooraf een bepaalde risicoverdeling overeenkomen voor het geval zich een bepaalde situatie zal gaan voordoen. Dit draagt bij aan het kunnen aangaan van evenwichtigere contractuele relaties. Daarnaast worden voorwaarden ook vaak gebruikt als voorbehoud in onderhandelingssituaties (bijvoorbeeld: het sluiten van een overeenkomst onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad van commissarissen). Deze thema’s staan centraal in dit cahier, waarbij ook een aantal sterk verwante rechtsfiguren en leerstukken die bij het gebruik van voorbehouden in de praktijk een rol spelen, de revue passeren, zoals bijvoorbeeld de voorovereenkomst en het leerstuk van de potestatieve voorwaarde. Daarmee vormt dit Ars Aequi Privaatrecht cahier zowel een goede inleiding in deze materie voor de rechtenstudent als een praktische ondersteuning voor de praktijkjurist.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek

Papieren uitgave

Auteur(s): M.R. Ruygvoorn

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 12-06-2017

ISBN: 9789069168883

Pagina's: 94

opschortende verbintenis voorwaardelijke verbintenis

Burgerlijk recht ContractenrechtVerbintenissenrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers Privaatrecht

 27,50