Versobering en modernisering van de Algemene wet bestuursrecht


In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte wordt gesteld dat werk wordt gemaakt van de versnelling van de besluitvorming van infrastructurele projecten. Verder komt het kabinet met voorstellen tot bundeling en vereenvoudiging van wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht en versobering en modernisering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Al langer leeft het gevoel dat besluitvormingsprocedures moeten worden versneld en dat de rechtsbescherming tegen besluiten effectiever moet. Als gevolg van de economische crisis is dit probleem nog urgenter geworden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.M. Timmermans

Verschijning: december 2010

Archiefcode: AA20100848

Awb

Staats- en bestuursrecht

Opinie Amuse